RH (RH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 380 695 417 047 1 516 690 1 508 100 2 150 470 2 085 080 2 243 260 2 177 890
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 541 126 526 113 143 126 975 151 937 132 672 133 797 121 350
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 934 974 872 666 851 503 885 973 935 176 958 903 1 361 530 1 063 760
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,52 0,62 1,91 1,85 2,46 2,31 1,75 2,16

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($380 695K + $102 541K) ÷ $934 974K
= 0,52


Analiza porównawcza

2024/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
RH
RH
0,52
Haverty Furniture Cos., Inc.
HVT
1,07