RH (RH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 091 440 801 484 596 952 682 693 644 930
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 063 760 921 632 982 912 918 172 519 335
Wskaźnik płynności bieżącej 2,91 0,87 0,61 0,74 1,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 091 440K ÷ $1 063 760K
= 2,91


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
RH
RH
2,91
Haverty Furniture Cos., Inc.
HVT
1,47