Procter & Gamble Co. (PG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 246 000 7 214 000 10 288 000 16 181 000 10 287 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 858 000 2 372 000 2 095 000 2 130 000 2 218 000
Należności w tys. USD 5 471 000 5 143 000 4 725 000 4 178 000 4 951 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 756 000 33 081 000 33 132 000 32 976 000 30 011 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,45 0,52 0,68 0,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 246 000K + $1 858 000K + $5 471 000K) ÷ $35 756 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Procter & Gamble Co.
PG
0,44
Church & Dwight Co., Inc.
CHD
0,64
Colgate-Palmolive Co.
CL
0,71