Procter & Gamble Co. (PG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów 6,05 6,09 6,20 6,41 6,93
Rotacja należności 14,99 15,59 16,11 16,98 13,67
Rotacja zobowiązań 2,93 2,83 2,70 2,92 3,09
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 60,38 59,95 58,85 56,93 52,67
Cykl należności dni 24,35 23,41 22,66 21,49 26,70
Cykl zobowiązań dni 124,61 128,85 134,95 124,99 118,21

Długoterminowe

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,74 3,78 3,51 3,43 3,18
Rotacja aktywów razem 0,68 0,68 0,64 0,59 0,59