Procter & Gamble Co. (PG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 6,09 6,20 6,41 6,93 7,23
Rotacja należności 15,59 16,11 16,98 13,67 14,26
Rotacja zobowiązań 2,83 2,70 2,92 3,09 3,31
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 59,95 58,85 56,93 52,67 50,47
Cykl należności dni 23,41 22,66 21,49 26,70 25,59
Cykl zobowiązań dni 128,85 134,95 124,99 118,21 110,18

Długoterminowe

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,78 3,51 3,43 3,18 3,24
Rotacja aktywów razem 0,68 0,64 0,59 0,59 0,56