Procter & Gamble Co. (PG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 80 187 000 76 118 000 70 950 000 67 684 000 66 832 000
Aktywa razem w tys. USD 117 208 000 119 307 000 120 700 000 115 095 000 118 310 000
Rotacja aktywów razem 0,68 0,64 0,59 0,59 0,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $80 187 000K ÷ $117 208 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Procter & Gamble Co.
PG
0,68
Church & Dwight Co., Inc.
CHD
0,64
Colgate-Palmolive Co.
CL
1,14