Olin Corp. (OLN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 161 100 176 000 194 000 163 600 304 600 197 900 180 500 306 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 53 300 70 500 52 700 74 900 109 000 148 900 92 700 127 700
Należności w tys. USD 902 600 961 800 967 800 1 101 400 1 307 200 1 182 400 1 106 800 1 044 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 395 700 1 435 100 1 561 400 1 618 700 1 856 600 1 635 100 1 682 100 1 587 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,84 0,78 0,83 0,93 0,94 0,82 0,93

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($161 100K + $53 300K + $902 600K) ÷ $1 395 700K
= 0,80


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Olin Corp.
OLN
0,80
Quaker Houghton
KWR
2,05