Olin Corp. (OLN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 833 000 9 376 200 8 910 600 5 758 000 6 110 000 6 946 100 6 268 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 667 500 7 194 300 6 616 400 5 374 600 5 439 200 5 822 100 5 539 600
Zysk ze sprzedaży brutto 1 165 500 2 181 900 2 294 200 383 400 670 800 1 124 000 728 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 406 700 393 900 416 900 422 000 416 900 430 600 350 700
Zysk operacyjny 758 800 1 788 000 1 877 300 -38 600 253 900 673 700 378 100
Koszty odsetek netto 176 800 141 700 347 800 292 200 242 200 241 600 215 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 559 300 1 676 000 1 538 700 -1 020 000 -36 900 437 300 117 200
Podatek dochodowy 107 300 349 100 242 000 -50 100 -25 600 109 400 -432 300
Udziały niekontrolujące -8 200 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 460 200 1 326 900 1 296 700 -969 900 -11 300 327 900 549 500