Olin Corp. (OLN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 180 500 189 700 220 900 178 800 218 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 92 700 66 700 23 100 35 000 48 100
Należności w tys. USD 1 106 800 786 000 774 300 782 200 750 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 682 100 1 198 900 1 082 200 1 118 300 954 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,82 0,87 0,94 0,89 1,07

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($180 500K + $92 700K + $1 106 800K) ÷ $1 682 100K
= 0,82


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Olin Corp.
OLN
0,82
Quaker Houghton
KWR
1,52
Univar Solutions Inc
UNVR
1,18