Olin Corp. (OLN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 170 300 194 000 180 500 189 700 220 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 54 100 52 700 92 700 66 700 23 100
Należności w tys. USD 890 000 967 800 1 106 800 786 000 774 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 528 200 1 561 400 1 682 100 1 198 900 1 082 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,78 0,82 0,87 0,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($170 300K + $54 100K + $890 000K) ÷ $1 528 200K
= 0,73


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Olin Corp.
OLN
0,73
Quaker Houghton
KWR
1,89