Nexstar Media Group Inc (NXST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 204 100 190 868 152 701 232 070 145 115
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 315 400 185 174 135 872 219 168 74 675
Należności w tys. USD 1 079 400 1 021 050 904 801 883 921 547 285
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 893 200 787 294 730 888 947 557 404 172
Wskaźnik płynności szybkiej 1,79 1,77 1,63 1,41 1,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($204 100K + $315 400K + $1 079 400K) ÷ $893 200K
= 1,79


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Nexstar Media Group Inc
NXST
1,79
Fox Corporation
FOX
1,78
Fox Corporation
FOXA
1,78
Paramount Global
PARA
1,04