Nexstar Media Group Inc (NXST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 204 100 190 868 152 701 232 070 145 115
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 315 400 185 174 135 872 219 168 74 675
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 893 200 787 294 730 888 947 557 404 172
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,48 0,39 0,48 0,54

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($204 100K + $315 400K) ÷ $893 200K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Nexstar Media Group Inc
NXST
0,58
Fox Corporation
FOX
1,21
Fox Corporation
FOXA
1,21
Paramount Global
PARA
0,37