nVent Electric plc (NVT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 297 500 49 500 122 500 106 400 159 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 500 102 000 92 900 113 300 118 400
Należności w tys. USD 472 500 438 100 313 800 334 300 340 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 649 500 636 300 450 000 462 200 461 700
Wskaźnik płynności szybkiej 1,36 0,93 1,18 1,20 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($297 500K + $112 500K + $472 500K) ÷ $649 500K
= 1,36


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
nVent Electric plc
NVT
1,36
Amphenol Corp.
APH
1,64
Methode Electronics, Inc.
MEI
2,21