nVent Electric plc (NVT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 297 500 49 500 122 500 106 400 159 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 500 102 000 92 900 113 300 118 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 649 500 636 300 450 000 462 200 461 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,24 0,48 0,48 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($297 500K + $112 500K) ÷ $649 500K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
nVent Electric plc
NVT
0,63
Amphenol Corp.
APH
0,66
Methode Electronics, Inc.
MEI
0,84