National Presto Industries, Inc. (NPK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(27 wrz 2020)
2020/Q2
(28 cze 2020)
2020/Q1
(29 mar 2020)
Przychody ze sprzedaży 78 946 80 409 114 048 69 683 77 138 60 754 100 407 87 225 87 118 81 027 105 922 93 937 87 132 65 636
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 65 566 62 389 100 734 52 621 62 100 51 043 83 277 75 995 69 443 62 666 79 578 73 219 65 389 49 519
Zysk ze sprzedaży brutto 13 380 18 020 13 314 17 062 15 038 9 711 17 130 11 230 17 675 18 361 26 344 20 718 21 743 16 117
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 7 679 8 221 6 940 6 486 7 125 6 570 13 957 6 541 6 291 7 364 9 139 6 212 6 360 6 794
Zysk operacyjny 5 250 9 420 5 978 10 498 7 859 3 087 3 121 4 635 11 330 10 943 17 152 14 452 15 329 9 263
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 124 11 273 1 971 11 583 8 634 3 756 3 641 5 280 11 895 11 643 17 912 15 264 16 282 10 530
Podatek dochodowy 1 621 2 395 -202 2 656 1 950 841 401 1 151 2 603 2 650 3 971 3 126 3 625 2 308
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 503 8 878 2 173 8 927 6 684 2 915 3 240 4 129 9 292 8 993 13 941 12 138 12 657 8 222