National Presto Industries, Inc. (NPK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 574 143 995 155 017 158 312
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 671 4 490 10 199 6 668
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 641 53 159 55 092 39 295
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,89 2,79 3,00 4,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 574K + $5 671K) ÷ $53 641K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
National Presto Industries, Inc.
NPK
1,89
Irobot Corp
IRBT
0,60