Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 180 200 352 221 366 119 106 666 63 981
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 135 800 122 856 54 853 75 671 50 781
Należności w tys. USD 224 600 156 055 139 111 150 374 72 087
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 176 200 866 025 391 272 523 246 303 237
Wskaźnik płynności szybkiej 0,46 0,73 1,43 0,64 0,62

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($180 200K + $135 800K + $224 600K) ÷ $1 176 200K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
0,46
Vista Outdoor Inc
VSTO
1,07
YETI Holdings Inc
YETI
0,85