Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 3 995 700 3 133 450 1 589 460 1 701 060 1 242 830
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 584 600 1 270 140 931 875 934 276 664 465
Zysk ze sprzedaży brutto 2 411 100 1 863 310 657 585 766 787 578 369
Koszty badań i rozwoju 76 400 68 000 46 300 50 579 40 752
Koszty ogólnego zarządu 970 600 849 671 542 531 583 540 409 175
Zysk operacyjny 256 800 204 715 68 754 132 668 128 442
Koszty odsetek netto 142 800 115 565 46 932 38 493 4 949
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 141 900 350 642 -127 478 95 769 131 272
Podatek dochodowy -16 000 28 654 -544 16 540 26 018
Udziały niekontrolujące 0 0 0 -179 514
Zysk (strata) netto 157 900 321 988 -126 934 79 408 104 740