Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 180 200 352 221 366 119 106 666 63 981
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 135 800 122 856 54 853 75 671 50 781
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 176 200 866 025 391 272 523 246 303 237
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,55 1,08 0,35 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($180 200K + $135 800K) ÷ $1 176 200K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
0,27
Vista Outdoor Inc
VSTO
0,32
YETI Holdings Inc
YETI
0,66