Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 591 895 1 340 370 134 785 119 050 84 884
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 414 805 400 775 485 725 496 472 481 261
Należności w tys. USD 1 839 980 1 709 490 1 526 620 1 606 160 1 558 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 946 360 2 371 250 2 712 580 3 266 240 2 655 360
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 1,46 0,79 0,68 0,80

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($591 895K + $414 805K + $1 839 980K) ÷ $2 946 360K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mohawk Industries, Inc.
MHK
0,97
Interface Inc.
TILE
1,17