Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 550 667 623 591 895 1 340 370 134 785
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 535 158 528 925 414 805 400 775 485 725
Należności w tys. USD 1 874 660 1 904 790 1 839 980 1 709 490 1 526 620
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 145 910 3 070 280 2 946 360 2 371 250 2 712 580
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 1,01 0,97 1,46 0,79

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 550K + $535 158K + $1 874 660K) ÷ $3 145 910K
= 0,97


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mohawk Industries, Inc.
MHK
0,97
Interface Inc.
TILE
1,42