Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 591 895 1 340 370 134 785 119 050 84 884
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 414 805 400 775 485 725 496 472 481 261
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 946 360 2 371 250 2 712 580 3 266 240 2 655 360
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,73 0,23 0,19 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($591 895K + $414 805K) ÷ $2 946 360K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Mohawk Industries, Inc.
MHK
0,34
Interface Inc.
TILE
0,52