Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 737 100 11 200 600 9 552 200 9 970 670 9 983 630 9 491 290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 793 640 7 931 880 7 121 510 7 294 630 7 145 560 6 494 880
Zysk ze sprzedaży brutto 2 943 430 3 268 730 2 430 690 2 676 040 2 838 070 2 996 410
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 003 440 1 933 720 1 794 690 1 848 820 1 742 740 1 642 240
Zysk operacyjny 939 988 1 335 010 636 002 827 224 1 095 330 1 354 170
Koszty odsetek netto 51 938 57 252 52 379 41 272 38 827 31 111
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 183 893 1 289 990 584 374 749 545 1 049 200 1 317 860
Podatek dochodowy 158 110 256 445 68 647 4 974 184 346 343 165
Udziały niekontrolujące 536 389 132 360 3 151 3 054
Zysk (strata) netto 25 247 1 033 160 515 595 744 211 857 812 971 638