Lowe`s Cos., Inc. (LOW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(3 lut 2023)
2022
(28 sty 2022)
2021
(29 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(1 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 732 000 1 404 000 5 196 000 876 000 511 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 178 000 1 051 000 937 000 1 263 000 938 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 511 000 19 668 000 18 730 000 15 182 000 14 497 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,15 0,12 0,33 0,14 0,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 732 000K + $1 178 000K + $0K) ÷ $19 511 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lowe`s Cos., Inc.
LOW
0,15
Home Depot, Inc.
HD
0,33