Lowe`s Cos., Inc. (LOW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(28 sty 2022)
2021
(29 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(1 lut 2019)
2018
(2 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 060 000 22 326 000 15 318 000 14 228 000 12 772 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 668 000 18 730 000 15 182 000 14 497 000 12 096 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,19 1,01 0,98 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 060 000K ÷ $19 668 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Lowe`s Cos., Inc.
LOW
1,02
Home Depot, Inc.
HD
1,41