Lowe`s Cos., Inc. (LOW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(28 sty 2022)
2021
(29 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(1 lut 2019)
2018
(2 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 404 000 5 196 000 876 000 511 000 604 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 051 000 937 000 1 263 000 938 000 689 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 668 000 18 730 000 15 182 000 14 497 000 12 096 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,33 0,14 0,10 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 404 000K + $1 051 000K) ÷ $19 668 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Lowe`s Cos., Inc.
LOW
0,12
Home Depot, Inc.
HD
0,18