Lowe`s Cos., Inc. (LOW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(28 sty 2022)
2021
(29 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(1 lut 2019)
2018
(2 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 96 250 000 89 597 000 72 148 000 71 309 000 68 619 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 64 194 000 60 025 000 49 205 000 48 401 000 45 210 000
Zysk ze sprzedaży brutto 32 056 000 29 572 000 22 943 000 22 908 000 23 409 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 18 301 000 18 526 000 15 367 000 17 413 000 15 376 000
Zysk operacyjny 12 093 000 9 647 000 6 314 000 4 018 000 6 586 000
Koszty odsetek netto 859 000 848 000 691 000 612 000 633 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 208 000 7 739 000 5 623 000 3 394 000 5 489 000
Podatek dochodowy 2 766 000 1 904 000 1 342 000 1 080 000 2 042 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 8 409 000 5 811 000 4 268 000 2 307 000 3 436 000