Kohl`s Corp. (KSS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 317 000 -19 000 938 000 -163 000 691 000 801 000 859 000
Amortyzacja 749 000 808 000 838 000 874 000 917 000 964 000 991 000
Zmiana stanu należności -26 000 8 000 -4 000 179 000 0 0 0
Zmiana stanu zapasów -309 000 122 000 477 000 -947 000 62 000 -67 000 -253 000
Zmiana stanu gotówki 30 000 -1 434 000 -684 000 1 548 000 -211 000 -374 000 234 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 168 000 282 000 2 271 000 1 338 000 1 657 000 2 107 000 1 691 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -577 000 -826 000 -605 000 -334 000 -855 000 -578 000 -672 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -562 000 -783 000 -570 000 -137 000 -837 000 -572 000 -649 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -576 000 -933 000 -2 385 000 -347 000 -1 031 000 -1 909 000 -808 000