Kohl`s Corp. (KSS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 183 000 153 000 1 587 000 2 271 000 723 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 190 000 211 000 194 000 795 000 389 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 612 000 3 115 000 3 286 000 3 022 000 2 769 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,12 0,54 1,01 0,40

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($183 000K + $190 000K) ÷ $2 612 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2024

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Kohl`s Corp.
KSS
0,14
Macy`s Inc
M
0,32