Kohl`s Corp. (KSS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 587 000 2 271 000 723 000 934 000 1 308 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 194 000 795 000 389 000 426 000 481 000
Należności w tys. USD 175 000 179 000 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 286 000 3 022 000 2 769 000 2 730 000 2 651 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,60 1,07 0,40 0,50 0,67

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 587 000K + $194 000K + $175 000K) ÷ $3 286 000K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Kohl`s Corp.
KSS
0,60
Macy`s Inc
M
0,44