Kohl`s Corp. (KSS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 153 000 1 587 000 2 271 000 723 000 934 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 211 000 194 000 795 000 389 000 426 000
Należności w tys. USD 183 000 175 000 179 000 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 115 000 3 286 000 3 022 000 2 769 000 2 730 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,18 0,60 1,07 0,40 0,50

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($153 000K + $211 000K + $183 000K) ÷ $3 115 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Kohl`s Corp.
KSS
0,18
Macy`s Inc
M
0,33