Openlane Inc. (KAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 242 400 219 600 225 700 148 700 804 400 134 200 190 000 631 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 99 600 97 500 78 900 71 800 78 200 117 800 109 500 110 900
Należności w tys. USD 314 700 340 300 270 700 419 900 425 700 433 300 527 000 565 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 646 200 2 666 400 2 643 200 2 820 400 3 547 900 4 565 600 2 975 800 2 756 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,25 0,22 0,23 0,37 0,15 0,28 0,47

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($242 400K + $99 600K + $314 700K) ÷ $2 646 200K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Openlane Inc.
KAR
0,25
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,04
Carmax Inc
KMX
0,04
Copart, Inc.
CPRT
5,84