KAR Auction Services Inc (KAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 225 700 190 000 752 100 507 600 337 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 78 900 109 500 106 700 125 900 183 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 643 200 2 975 800 2 250 600 2 517 700 2 624 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,10 0,38 0,25 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($225 700K + $78 900K) ÷ $2 643 200K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
KAR Auction Services Inc
KAR
0,12
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,02
Carmax Inc
KMX
0,03
Copart, Inc.
CPRT
3,44