Home Depot, Inc. (HD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 343 000 7 895 000 2 133 000 1 778 000 3 595 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 218 000 963 000 1 040 000 890 000 638 000
Należności w tys. USD 3 426 000 2 992 000 2 106 000 1 936 000 1 952 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 693 000 23 166 000 18 375 000 16 716 000 16 194 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,24 0,51 0,29 0,28 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 343 000K + $1 218 000K + $3 426 000K) ÷ $28 693 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Home Depot, Inc.
HD
0,24
Lowe`s Cos., Inc.
LOW
0,12