Home Depot, Inc. (HD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 757 000 2 343 000 7 895 000 2 133 000 1 778 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 511 000 1 218 000 963 000 1 040 000 890 000
Należności w tys. USD 3 317 000 3 426 000 2 992 000 2 106 000 1 936 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 110 000 28 693 000 23 166 000 18 375 000 16 716 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,33 0,24 0,51 0,29 0,28

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 757 000K + $1 511 000K + $3 317 000K) ÷ $23 110 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Home Depot, Inc.
HD
0,33
Builders Firstsource Inc
BLDR
1,12
Floor & Decor Holdings Inc
FND
0,16
Lowe`s Cos., Inc.
LOW
0,15