Home Depot, Inc. (HD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 152 669 000 157 403 000 151 157 000 132 110 000 110 225 000 108 203 000 100 904 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 101 709 000 104 625 000 100 325 000 87 257 000 72 653 000 71 043 000 66 548 000
Zysk ze sprzedaży brutto 50 960 000 52 778 000 50 832 000 44 853 000 37 572 000 37 160 000 34 356 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 26 598 000 26 284 000 25 406 000 24 447 000 19 740 000 19 513 000 17 864 000
Zysk operacyjny 21 689 000 24 039 000 23 040 000 18 278 000 15 843 000 15 777 000 14 681 000
Koszty odsetek netto 1 943 000 1 617 000 1 347 000 1 347 000 1 201 000 1 051 000 1 057 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 924 000 22 477 000 21 737 000 16 978 000 14 715 000 14 556 000 13 698 000
Podatek dochodowy 4 781 000 5 372 000 5 304 000 4 112 000 3 473 000 3 435 000 5 068 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 143 000 17 105 000 16 433 000 12 866 000 11 242 000 11 121 000 8 630 000