Home Depot, Inc. (HD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 151 157 000 132 110 000 110 225 000 108 203 000 100 904 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 100 325 000 87 257 000 72 653 000 71 043 000 66 548 000
Zysk ze sprzedaży brutto 50 832 000 44 853 000 37 572 000 37 160 000 34 356 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 25 406 000 24 447 000 19 740 000 19 513 000 17 864 000
Zysk operacyjny 23 040 000 18 278 000 15 843 000 15 777 000 14 681 000
Koszty odsetek netto 1 347 000 1 347 000 1 201 000 1 051 000 1 057 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 737 000 16 978 000 14 715 000 14 556 000 13 698 000
Podatek dochodowy 5 304 000 4 112 000 3 473 000 3 435 000 5 068 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 16 433 000 12 866 000 11 242 000 11 121 000 8 630 000