Home Depot, Inc. (HD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
Rotacja zapasów 4,20 4,55 5,25 5,00 5,10
Rotacja należności 47,45 44,12 44,15 52,34 55,89
Rotacja zobowiązań 9,14 7,45 7,52 9,33 9,16
Rotacja kapitału pracującego 16,81 417,56 24,87 76,81 59,68

Średnia liczba dni

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
Cykl zapasów dni 86,82 80,29 69,55 73,00 71,54
Cykl należności dni 7,69 8,27 8,27 6,97 6,53
Cykl zobowiązań dni 39,92 48,98 48,55 39,12 39,84

Długoterminowe

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,14 6,00 5,35 4,84 4,84
Rotacja aktywów razem 2,06 2,10 1,87 2,15 2,46