Home Depot, Inc. (HD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Rotacja zapasów 4,55 5,25 5,00 5,10 5,22
Rotacja należności 44,12 44,15 52,34 55,89 51,69
Rotacja zobowiązań 7,45 7,52 9,33 9,16 9,19
Rotacja kapitału pracującego 417,56 24,87 76,81 59,68 36,84

Średnia liczba dni

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Cykl zapasów dni 80,29 69,55 73,00 71,54 69,92
Cykl należności dni 8,27 8,27 6,97 6,53 7,06
Cykl zobowiązań dni 48,98 48,55 39,12 39,84 39,73

Długoterminowe

2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,00 5,35 4,84 4,84 4,57
Rotacja aktywów razem 2,10 1,87 2,15 2,46 2,27