Home Depot, Inc. (HD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024
(28 sty 2024)
2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Zysk (strata) netto 15 143 000 17 105 000 16 433 000 12 866 000 11 242 000 11 121 000 8 630 000
Amortyzacja 3 247 000 2 975 000 2 862 000 2 519 000 2 296 000 2 152 000 2 062 000
Zmiana stanu należności 11 000 -109 000 434 000 886 000 170 000 -16 000 -77 000
Zmiana stanu zapasów -3 910 000 2 818 000 5 441 000 2 096 000 606 000 1 177 000 199 000
Zmiana stanu gotówki 1 003 000 414 000 -5 552 000 5 762 000 355 000 -1 817 000 1 057 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21 172 000 14 615 000 16 571 000 18 839 000 13 723 000 13 038 000 12 031 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 226 000 -3 119 000 -2 566 000 -2 463 000 -2 678 000 -2 442 000 -1 897 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 729 000 -3 140 000 -2 969 000 -10 170 000 -2 653 000 -2 416 000 -2 228 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 443 000 -10 993 000 -19 120 000 -2 983 000 -10 834 000 -12 420 000 -8 870 000