Generac Holdings Inc (GNRC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 132 723 147 339 655 128 322 883 224 482
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 783 64 954 36 382 31 384 25 404
Należności w tys. USD 522 458 546 466 374 906 319 538 326 133
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 992 044 1 155 910 641 524 497 064 560 706
Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,66 1,66 1,36 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($132 723K + $121 783K + $522 458K) ÷ $992 044K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Generac Holdings Inc
GNRC
0,78
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
0,77
Regal Rexnord Corp
RRX
1,65