Generac Holdings Inc (GNRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 132 723 147 339 655 128 322 883 224 482
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 783 64 954 36 382 31 384 25 404
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 992 044 1 155 910 641 524 497 064 560 706
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,18 1,08 0,71 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($132 723K + $121 783K) ÷ $992 044K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Generac Holdings Inc
GNRC
0,26
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
0,20
Regal Rexnord Corp
RRX
0,85