Generac Holdings Inc (GNRC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 564 740 3 737 180 2 485 200 2 204 340 2 023 460 1 672 440
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 042 730 2 377 100 1 527 550 1 406 580 1 298 420 1 090 330
Zysk ze sprzedaży brutto 1 522 000 1 360 080 957 654 797 752 725 040 582 117
Koszty badań i rozwoju 159 774 104 303 80 251 68 394 50 019 42 925
Koszty ogólnego zarządu 691 121 463 292 366 017 328 551 295 728 259 267
Zysk operacyjny 567 789 742 601 479 106 372 163 357 181 251 064
Koszty odsetek netto 54 826 32 953 32 991 41 544 40 956 42 667
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 508 466 691 526 446 191 319 607 311 076 204 688
Podatek dochodowy 99 596 134 957 98 973 67 299 69 856 43 553
Udziały niekontrolujące 9 368 6 075 -3 358 301 2 963 1 749
Zysk (strata) netto 350 267 533 392 349 329 253 260 220 287 160 295