Frontdoor Inc. (FTDR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 292 000 262 000 597 000 435 000 305 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 000 25 000 24 000 16 000 13 000
Należności w tys. USD 5 000 7 000 5 000 11 000 12 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 364 000 378 000 403 000 364 000 345 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,78 1,55 1,27 0,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($292 000K + $33 000K + $5 000K) ÷ $364 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Frontdoor Inc.
FTDR
0,91
Mister Car Wash Inc
MCW
0,63