Frontdoor Inc. (FTDR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 332,40 228,86 294,80 124,09 104,83
Rotacja zobowiązań 11,90 12,39 13,78 14,31 16,73
Rotacja kapitału pracującego 6,61 13,93

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 1,10 1,59 1,24 2,94 3,48
Cykl zobowiązań dni 30,67 29,45 26,48 25,50 21,81

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 25,18 24,27 24,57 26,76 26,77
Rotacja aktywów razem 1,54 1,50 1,05 1,09 1,21