Foot Locker Inc (FL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 536 000 804 000 1 680 000 907 000 891 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 169 000 149 000 99 000 164 000 192 000
Należności w tys. USD 160 000 136 000 125 000 101 000 107 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 610 000 1 735 000 1 644 000 1 194 000 764 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,54 0,63 1,16 0,98 1,56

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($536 000K + $169 000K + $160 000K) ÷ $1 610 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Foot Locker Inc
FL
0,54
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,21
Designer Brands Inc
DBI
0,29
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
0,50