Foot Locker Inc (FL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 342 000 893 000 323 000 491 000 541 000 284 000
Amortyzacja 208 000 197 000 176 000 179 000 178 000 173 000
Zmiana stanu należności 24 000 11 000 24 000 -6 000 1 000 4 000
Zmiana stanu zapasów 377 000 343 000 -285 000 -61 000 -9 000 -29 000
Zmiana stanu gotówki -268 000 -876 000 773 000 16 000 42 000 -197 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 173 000 666 000 1 062 000 696 000 781 000 813 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -285 000 -209 000 -159 000 -187 000 -187 000 -274 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -162 000 -1 376 000 -168 000 -235 000 -274 000 -289 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -279 000 -152 000 -126 000 -493 000 -527 000 -616 000