Foot Locker Inc (FL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 955 000 5 878 000 5 365 000 5 462 000 5 411 000
Zapasy w tys. USD 1 643 000 1 266 000 923 000 1 208 000 1 269 000
Rotacja zapasów 3,62 4,64 5,81 4,52 4,26

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 955 000K ÷ $1 643 000K
= 3,62


Analiza porównawcza

2023