Foot Locker Inc (FL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 8 759 000 8 958 000 7 548 000 8 005 000 7 939 000 7 782 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 955 000 5 878 000 5 365 000 5 462 000 5 411 000 5 326 000
Zysk ze sprzedaży brutto 2 804 000 3 080 000 2 183 000 2 543 000 2 528 000 2 456 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 903 000 1 851 000 1 587 000 1 650 000 1 614 000 1 501 000
Zysk operacyjny 693 000 1 032 000 420 000 714 000 736 000 782 000
Koszty odsetek netto 15 000 14 000 7 000 -11 000 -9 000 -2 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 524 000 1 240 000 494 000 672 000 713 000 578 000
Podatek dochodowy 180 000 348 000 171 000 181 000 172 000 294 000
Udziały niekontrolujące -1 000 -1 000 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 342 000 893 000 323 000 491 000 541 000 284 000