Diamondback Energy Inc (FANG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 157 000 654 000 104 000 123 000 214 516
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 155 000 41 000 24 000 89 000 243 016
Należności w tys. USD 1 006 000 671 000 437 000 615 000 429 919
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 716 000 1 438 000 1 236 000 1 263 000 1 019 610
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,95 0,46 0,65 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($157 000K + $155 000K + $1 006 000K) ÷ $1 716 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022