Diamondback Energy Inc (FANG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 392 000 1 446 000 602 000 869 000 925 021
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 716 000 1 438 000 1 236 000 1 263 000 1 019 610
Wskaźnik płynności bieżącej 0,81 1,01 0,49 0,69 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 392 000K ÷ $1 716 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022