Diamondback Energy Inc (FANG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 157 000 654 000 104 000 123 000 214 516
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 155 000 41 000 24 000 89 000 243 016
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 716 000 1 438 000 1 236 000 1 263 000 1 019 610
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,48 0,10 0,17 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($157 000K + $155 000K) ÷ $1 716 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022