Eaton Corporation plc (ETN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 555 000 568 000 1 102 000 591 000 440 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 685 000 677 000 576 000 518 000 507 000
Należności w tys. USD 4 076 000 3 297 000 2 904 000 3 437 000 3 858 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 361 000 7 212 000 5 881 000 5 132 000 5 154 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,63 0,78 0,89 0,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($555 000K + $685 000K + $4 076 000K) ÷ $6 361 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Eaton Corporation plc
ETN
0,84
Tennant Co.
TNC
1,44