Eaton Corporation plc (ETN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 752 000 19 628 000 17 858 000 21 390 000 21 609 000 20 404 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 865 000 13 293 000 12 408 000 14 338 000 14 511 000 13 756 000
Zysk ze sprzedaży brutto 6 887 000 6 335 000 5 450 000 7 052 000 7 098 000 6 648 000
Koszty badań i rozwoju 665 000 616 000 551 000 606 000 584 000 584 000
Koszty ogólnego zarządu 3 227 000 3 256 000 3 075 000 3 583 000 3 548 000 3 565 000
Zysk operacyjny 2 995 000 2 463 000 1 824 000 2 863 000 2 966 000 2 499 000
Koszty odsetek netto 144 000 144 000 149 000 236 000 271 000 246 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 911 000 2 896 000 1 746 000 2 591 000 2 424 000 3 368 000
Podatek dochodowy 445 000 750 000 331 000 378 000 278 000 382 000
Udziały niekontrolujące 4 000 2 000 5 000 2 000 1 000 1 000
Zysk (strata) netto 2 462 000 2 144 000 1 410 000 2 211 000 2 145 000 2 985 000