Eaton Corporation plc (ETN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 555 000 568 000 1 102 000 591 000 440 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 685 000 677 000 576 000 518 000 507 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 361 000 7 212 000 5 881 000 5 132 000 5 154 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,17 0,29 0,22 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($555 000K + $685 000K) ÷ $6 361 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Eaton Corporation plc
ETN
0,19
Tennant Co.
TNC
0,45