Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 486 226 390 982 364 304 252 019 226 373
Kapitał własny w tys. USD 2 976 290 2 534 820 2 114 600 1 634 580 1 317 330
ROE 16,34% 15,42% 17,23% 15,42% 17,18%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $486 226K ÷ $2 976 290K
= 16,34%


Analiza porównawcza

2022