Charles River Laboratories International Inc. (CRL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja zapasów 9,83 11,07 9,96 10,35 11,15
Rotacja należności 5,28 5,44 4,73 5,10 4,80
Rotacja zobowiązań 12,21 11,13 15,11 14,91 21,52
Rotacja kapitału pracującego 11,44 14,69 8,09 8,42 6,67

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 37,15 32,96 36,63 35,26 32,73
Cykl należności dni 69,07 67,06 77,11 71,58 76,06
Cykl zobowiązań dni 29,90 32,79 24,16 24,47 16,96

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,71 2,74 2,60 2,51 2,43
Rotacja aktywów razem 0,52 0,50 0,53 0,56 0,59